dinsdag 11 oktober 2016

Graancirkels zijn nog steeds een mysterie.


In Den Haag, in het toepasselijke gebouw “Spaces”, is tot eind oktober dit jaar een tentoonstelling te zien over het fenomeen graancirkels.
Links de Duitse onderzoeker Andreas Müller en rechts Monique Klinkenbergh

Deze tentoonstelling werd samengesteld door een Nederlandse onderzoekster Monique Klinkenbergh samen met de Duitse onderzoeker Andreas Müller. Voor verdere informatie kun je ook terecht bij haar website www.cropcirclegroup.com
Monique is in 2007 voor het eerst in aanraking gekomen met graancirkels en dat is haar blijven fascineren. Ze heeft haar succesvolle onderneming van de hand gedaan en heeft zich vanaf 2009 fulltime beziggehouden met graancirkels. Deze fascinatie was eerder ook te zien in een van de Tv-shows van Ivo Niehe en recent nog in de Late Night Show van Humberto Tan. De tentoonstelling was eerder al te zien in Engeland. Monique is ervan overtuigd geraakt dat de graancirkels zeker niet allemaal gemaakt zijn door mensen, maar een authentiek fenomeen zijn dat nader bestudeerd moet worden.  
We zien niet alleen vele grote kleurrijke afbeeldingen van graancirkels, maar ook pogingen om de betekenis van graancirkels te ontcijferen en mogelijke verklaringen over hoe ze mogelijk gevormd zijn.


Het woord graancirkels of in het Engels cropcircles is eigenlijk niet helemaal juist. De afbeeldingen zijn niet altijd alleen rond of cirkelvormig. Er zijn namelijk ook rechthoekige, langwerpige en veelvormige figuren gevonden. Bovendien is de ondergrond niet meer alleen graan, want er zijn ook afbeeldingen gevonden in hennepvelden, grasweilanden en akkers. Dat is echter minder relevant.
Er zijn inmiddels al in vele landen graancirkels gevonden, al is Zuid Engeland in een groot gebied rondom Stonehenge in Wiltshire zeer populair. In India, Rusland en in de VS komen ze echter ook voor. De afmetingen kunnen variëren van enkele meters tot honderden meters.
   

Aangezien er steeds meer mensen zijn die hierop duiken worden er ook steeds meer voorbeelden ontrafeld en verklaard. Zo is er een afbeelding in een graanveld gevonden, waarvan is aangetoond dat het een visuele voorstelling is van het getal pi (=. Dit getal geeft een maat voor de  verhouding van de omtrek tot de straal of diameter van een cirkel:
 Omtrek = 2 x    x straal.

Het is een getal met een oneindige reeks achter de komma en begint met het cijfer 3,14…. ………….
 

Nog vreemder zijn twee gevonden graancirkels met allerlei willekeurige zwarte stippen of pixels aan weerszijden van een provinciale weg in Engeland. Pas toen iemand ging experimenteren met de afbeeldingen en deze over elkaar heen legde kwam er een afbeelding uit, die veel overeenkomsten heeft met de lijkwade van Turijn. Daarop zou een afbeelding/afdruk van het gelaat van Jezus Christus te zien zijn en die zou zijn ontstaan nadat een omstander het gezicht van Jezus afveegde tijdens de kruisweg. De lijkwade is uniek en toont ook stukjes van een doornen kroon op het hoofd en zelfs bloeddruppels. Dat bevestigt het Bijbelse verhaal. Wordt met deze graancirkel de aandacht gelegd op de bijzondere persoon van Jezus Christus?
 
Op een andere graancirkel zien we een vreemdsoortig gevormd hoofd, dat lijkt op voorstellingen die mensen en schrijvers hebben van buitenaardse rassen. Een typische "alien" met grote uitpuilende ogen en een sterk vervormd hoofd.  Zou dit iets zeggen over de herkomst? Zijn het buitenaardse intelligenties die voor deze fenomenen zorgen?
 

 Een sterke aanwijzing daarvoor zijn twee graancirkels of pixel-afbeeldingen die bekend zijn geworden als Arecibo-bericht en het Chilbolton-antwoord.                                            Het Arecibo bericht is een gecodeerd informatiestuk dat via de Arecibo telescoop de ruimte in is gestuurd om aan “buitenaardsen” of kosmische intelligenties uitleg gegeven over de aarde en mensheid. Het bevat het decimale stelstel, de chemische elementen , nucleotiden van DNA, dubbele helixstructuur van ons DNA, onze menselijke figuur, de grootte van onze bevolking en de plaats van onze aarde in het zonnestelsel.                                                   In het Chilbolton antwoord, in de vorm van een graancirkel, vinden we informatie van een andere planeet  versleuteld in een afbeelding, die gevonden is in Chilbolton. Daar zien we een driedubbele helixstructuur en een bevolking van 21,3 miljard wezens, die een korter lijf hebben maar wel een groter hoofd en grotere ogen. Zij zijn te vinden in een ander zonnestelsel met drie bevolkte planeten.  Gelukkig hebben ook zij een decimaal stelsel, maar hebben zij wel silicium toegevoegd als DNA-element. Is dit een grap of vinden we hier een gecodeerd antwoord uit de kosmos van een hogere intelligentie? Er is dus leven in het universum, in andere zonnestelsels? De kans daarop is enorm groot hebben astronomen statistisch gezien ook aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Nederland verschijnen de laatste jaren gemiddeld zo’n tien graancirkels en de meeste daarvan in Noord-Brabant. Het Nederlandse medium Robbert van den Broeke heeft een aantal van deze graancirkels voorspeld, al heeft hij de vorming ervan nooit op camera kunnen vastleggen. Wel beweert hij dat formaties samengaan met lichtverschijnselen, een soort lichtbollen. Van den Broeke werkt samen met onderzoekster Nancy Talbot in het "Ball of Light Theory"-research team uit de VS.    Dit lijkt ook te worden bevestigd door het enige filmpje dat in 1996 gemaakt is en bekend staat als Olivers’Castle en op de tentoonstelling te zien is. Daarop is de vorming van graancirkels te zien in een korte tijdspanne van enkele seconden, waarbij ook een paar zwevende lichtbollen in de nabijheid zijn.
Een Nederlandse onderzoeker Dr. Haselhoff heeft de lichtboltheorie verder onderzocht en constateerde biofysische verschillen tussen het centrum en de periferie van de graancirkels. Aan de hand van de knoopverlengingen in de graanhalmen constateerde hij dat dit veroorzaakt moest zijn door een hittebron midden boven de formatie. Haselhoff maakt deel uit van het Nederlandse “Centre for Crop Circle Studies” en heeft zijn bevindingen ook gepubliceerd in twee boeken.
Een heel ander onderzoek is uitgevoerd door graanonderzoekers. Zij hebben de zaden uit graancirkels verder opgekweekt en constateerden tot hun verbazing dat de graanopbrengst opeens veel hoger was dan die van gangbare zaden. Dat heeft momenteel geleid tot een nieuw graanras. Energetisch is er dus ook iets gebeurd en heeft een soort "veredeling" plaatsgevonden.  

Andere onderzoekers zien grote overeenkomsten tussen graancirkels en patronen in de natuur zoals  ijskristallen of ook resonantiepatronen , ook wel water klank beelden, zoals die van de Zwitserse onderzoeker Lauterwasser. Hoewel er grote overeenkomsten zijn is de vergelijking nooit exact hetzelfde. Er zijn ook overeenkomsten met vormen uit de natuur zoals de heilige geometrie in  bv het patroon van zaden in zonnebloemen en die door de wiskunde in fractals zijn beschreven.    Bij oplopende geluidsfrequentie ontstaan in water steeds andere complexe, cirkelvormige symmetriepatronen. Zelf heb ik ooit een demonstratie van deze experimenten gezien en die zijn betoverend. Dus behalve licht, elektromagnetische straling zou ook een bepaalde geluidstrilling of frequentie de oorzaak kunnen zijn. Sommige onderzoekers en bezoekers van graancirkels beweren dat ze ook geluiden waarnemen in graan cirkels.

Gedetailleerd onderzoek heeft aangetoond dat de graanhalmen niet geknakt of gebroken zijn, maar slechts gebogen. Dat betekent dat de oogst daardoor niet geschaad wordt, tenzij er honderden mensen er doorheen wandelen. Dat laatste  gebeurt wel vaak omdat mensen ter plekke willen observeren en bereid zijn om er zelfs de nacht door te brengen, omdat ze hopen iets bijzonders te zullen beleven. Opvallend bij de tentoonstelling was de leeshoek waar wel honderd boeken stonden die over het fenomeen graancirkels gaan. Zo groot is de wereldwijde belangstelling en vanuit veel verschillende disciplines.  Tot nu toe is het raadsel nog niet opgelost en blijft het ontstaansproces van graancirkels nog geheim. Aangezien de meeste graancirkels in Zuid-Engeland in het gebied Wiltshire (in de loop der jaren wel meer dan 100) voorkomen, zal er misschien wel een dag komen dat we met onze moderne slimme digitale camera’s wel een definitieve verklaring kunnen gegeven.
Noch interessanter dan een verklaring voor het ontstaan, is de betekenis van de afbeeldingen en welke intelligentie ons deze boodschappen geeft. Volgens onderzoeker Erich von Däniken zijn graancirkels afkomstig van buitenaardse intelligenties die over een technologie beschikken die wij nog niet kennen. Ook de Schotse esotericus Benjamin Creme beweert dat graancirkels het resultaat zijn van een "buitenaardse technologie van licht".  Men wil de mensheid signalen en bewijzen geven voor het bestaan van buitenaardse beschavingen die ook van Mars en Venus komen en niet alleen van heel ver weg zoals van andere zonnestelsels of van de pleïaden.  Zij zijn er om ons te helpen als broeders in de ruimte. 
Een dierenfiguur, de kop van een Uiltje?
 
 
 
Een soort ruimtelijke Esscher figuur
Zeer de moeite waard is ook de anderhalf uur durende lezing vastgelegd in een You Tube film van wetenschapper Dr. Horace Drew, die het gelukt is een aantal codes van graancirkels te breken en hun boodschappen bloot te leggen. Die zijn echt  indrukwekkend. Ze doen een oproep aan de machthebbers om de geheime UFO- technologie die in hun bezit is vrij te geven voor  de bescherming van de aarde. Er zijn namelijk niet alleen goedwillende aliens zoals de Emerthers (vriendelijke Greys) maar ook slecht willende groepen zoals aliens van Orion en Zeti Recila. Wij als gehele aarde moeten ons gaan beschermen tegen deze groepen en gelukkig staan de Emerthers ons bij.  
 
Een andere Nederlandse onderzoeker Janet Ossebaard heeft ze naar eigen zeggen zien ontstaan en beweert met stelligheid dat ze van buitenaardse oorsprong zijn. Ze zag daarbij inderdaad ook kleine lichtbollen, hoorde het gras of graan knetteren en ook haar haren gingen overeind staan. Kort daarna was de graancirkel een feit. Dat wijst allemaal op een sterk elektromagnetisch veld . Helaas vielen tegelijkertijd de camera's uit en kon het niet vastgelegd worden. Ossebaard heeft in Deventer het Graancirkelcentrum opgezet.
 
 

Geen opmerkingen: