maandag 5 februari 2024

Armageddon is nu en overal

 

 


Het meest verschrikkelijke woord dat mij van de Bijbel is bijgebleven is het woord Armageddon, wat zoveel betekent als het einde van de wereld. In beelden zie je vuur en hete lava vanuit de hemel op aarde neerstorten, overstromingen, tsunami’s, aardbevingen en allerlei mogelijke rampen die het einde aankondigen. Ten tijde van het leven en zeker na de kruisiging van Jezus Christus geeft de Bijbel ook al in het klein een beeld van deze rampspoed,  die geldt als toorn van God en ‘uitstrooit” over de mensheid. Dat zouden historische gebeurtenissen zijn.

In de Apocalyps , het laatste hoofdstuk van de apostel Johannes komt dat beeld van een allesverwoestende rampspoed weer terug als aankondiging van het einde der tijden.

Als je de opeenvolgingen van oorlogen, aardbevingen, bosbranden, tsunami’s , kernrampen , vulkaanuitbarstingen etc. in onze tijd ziet , krijg je zeker de indruk dat het nu op een veel grotere schaal plaatsvindt dan zo’n kleine twee duizend jaar geleden tijdens Jezus’-leven.

 Daarnaast zijn er vele onafhankelijke personen die op verschillende manieren soortgelijke beelden voor de toekomst hebben verkondigd. Denk bv aan Edgar Cayce, maar ook Dolores Cannon een bijzondere hypnotherapeute ,die decennia heeft gewerkt met personen onder diepe hypnose en zo in een meer dan levendige ontmoeting met bv Jezus Christus en ook Nostradamus  veel nieuwe en verrassende informatie naar boven naar onze wereld heeft kunnen halen.         https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2023/05/het-mysterie-rondom-jezus-christus.html

Vooral de inzichten van Dolores Cannon zijn echter niet alleen maar hel en verdoemenis, integendeel. Ze geeft een beeld van een langdurige Gouden Toekomst, waarin de Aarde (en de daarop levende mensen) als levend wezen, organisme ook evalueert en transformeert naar een hogere dimensie en dichtheid(zelfs 5e dimensie). Datzelfde zal gebeuren met de mensheid, althans dat deel dat ook wakker genoeg is en wil transformeren. Tegelijkertijd zal het ” oude’ op aarde aan structuren, aan  opvattingen , aan egoïsme moeten afbreken en plaatsmaken voor dit veelbelovende nieuwe!   

Voortdurend krijgen we nieuwe kosmische straling en energieën op aarde uitgestrooid die diep doordringen tot in de aarde en de mens en bijdraagt aan verhoging van het trillingsniveau. Zo is de grondtrilling van de aarde (de Schumann-resonantie) de laatste jaren veel vaker veel hoger dan de jarenlange 7,83 Herz die het lange tijd was.  Bij de mens zouden de nu actieve dubbele strengen in de toekomst uitgebreid worden met misschien nog wel een aantal extra strengen. Volgens buitenaardse bronnen had de mensheid dit hele goddelijke scala van DNA strengen ooit tot zijn beschikking,  maar zijn hem/haar afgenomen of uitgeschakeld door  de Nibiru.    

https://youtu.be/lFErEY2gOnk  een recente video over sterk gestegen Schumann Resonantie

Wat we ons zeker moeten herinneren is dat de mens  een eeuwig levend en  in de kern  goddelijk wezen is, dat onlosmakelijk verbonden is met onze schepper of oerbron . Iedere cel in ons lichaam is puur licht (fotonen) en leeft in liefde met alle andere schepselen. Dat beseffend hoef je geen angst te hebben voor de dood, want de dood is slechts het afleggen van een omhulsel dat onze ziel en geest heeft aangenomen om op aarde te kunnen leven en leren. God is liefde!  

Dolores Cannon heeft vele mensen onder hypnose begeleidt naar vorige levens en ook naar stadia waarbij de persoon geen fysiek lichaam heeft, maar wel bewustzijn hebben en tussen levens in een geestelijke wereld verblijven en daar nieuwe plannen maken en genezing zoeken voor zijn ziel en steun zoeken bij geliefden en andere hogere en mensen- wezens.

Lees het dikke , saaie maar grondige boek van dr. Ian Stevenson over vorige levens en je twijfelt daarna nooit meer. Ik als jonge volwassene vond het theoretische concept van reïncarnatie eerlijk en rechtvaardig en daarom noodzakelijk. Stevenson laat zien hoe hij het in de concrete praktijk over de hele wereld heeft onderzocht en aangetoond. Later is hij ook nog dieper ingegaan op lichamelijke kenmerken  die afstammen van vorige levens.

 De Nederlandse  cardioloog Pim van Lommel heeft ook een lijvig werk geschreven over mensen die hij geïnterviewd heeft naar aanleiding van “bijna dood ervaringen”. Zoveel verifieerbare gebeurtenissen en feiten dat je zeker niet meer hoeft te twijfelen.

zie ook:  https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2016/11/reincarnatie-wetenschappelijk-onderzocht.html

We hebben niet alleen een eeuwige ziel, maar die maakt ook vele reizen in velerlei hoedanigheden door het universum in allerlei sferen en planeten. Lees ook Dolores Cannon.  We kiezen daarin ook bewust zelf onze volgende incarnatie uit en maken daarbij een levensplan. Bij het binnenkomen op aarde trekt een grote vergeetsluier over onze waakbewustzijn en “vergeten“ we gewoon. Hopelijk worden we wel op tijd wakker en herinneren we onze voornemens of voorgenomen speciale gebeurtenissen of bijzondere ontmoetingen. Anders blijft het wiel van Karma ons voortdurend weer terugsturen, als we onze lessen maar niet “leren”.  Lees ook:  https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2023/02/dolores-cannon-een-indrukwekkende-vrouw.html

Op een andere manier wordt ook voortdurend een aanval uitgevoerd op onze hogere zintuigen. Denk daarbij met name aan de Pijnappelklier (Pineal Gland) waarvan onderzoek heeft aangetoond dat er lichtkristallen in te vinden zijn,  die ook in onze ogen voorkomen. Het is dus een orgaan om mee te kijken, wel “innerlijk”. Hitler wist hier ook van en bedacht een aanpak door fluor toe te voegen aan het water in de concentratiekampen om de joden extra te laten lijden, door hun pijnappelklier “onschadelijk” te maken en zo uit te schakelen. Daarmee verliest de mens een van zijn belangrijkste spirituele vermogens. Na de Tweede Wereldoorlog deden de Amerikanen hetzelfde door fluoridering van het drinkwater verplicht in te voeren. Gelukkig is dat in Nederland tegengehouden. Hier krijgen de meeste mensen de hogere dosis fluoride via de tandpasta binnen of via fluoridebehandelingen bij de tandarts. Hetgeen net zo slecht is, zeker voor kinderen , die gemiddeld 7 procentpunten lager scoren op een IQ test, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Van de meeste mensen is de pijnappeklier vrijwel volledig verkalkt en daarmee onbruikbaar geworden. Bij winkels en drogisterijen moet je heel goed zoeken om nog een merk en type tandpasta te vinden zonder fluoride. Alleen Paradontax heb ik nog gevonden van de reguliere tandpasta’s. Fluride zit echter ook in onze lucht en zelfs in ons voedsel. We zullen dus ons extra moeten ontgiften of detoxiferen. Volgens een geheim CIA programma moet je daarvoor 7 vrij zeldzame ingrediënten gebruiken,  die samen voorkomen in het “natuurlijk” preparaat Pineal  XT . Dat zou wetenschappelijk getest zijn op haar heilzame werking en voor ongeveer $ 60 / een potje met 60 capsules is het werkelijk betaalbaar! Via Amazon.com te bestellen.   

Zie ook :  https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2019/05/het-mysterie-van-het-derde-oog.html

Na het lezen van ruim 15 boeken van Erich von Däniken ben ik ervan overtuigd geraakt dat hij met vele voorbeelden heeft aangetoond dat de aarde in een ver verleden is bezocht door hoger ontwikkelde,  buitenaardse wezens,  die geprobeerd hebben verschillende beschavingen op aarde op te bouwen. Daarvan vinden we ook wereldwijd nog steeds bijzondere artifacten en gebouwen van.   

Als aanvulling zijn de boeken van Zecharia Sitchin ook een echte aanrader en met name het boek “De Twaalfde Planeet  . Daarin geeft hij historische informatie gevonden op kleitabletten in een soort van spijkerschrift dat ons informatie verschaft over de oudste beschavingen op aarde in het tweestromengebied  van de Eufraat en de Tigris, het oude Mesopotamië (het huidige Irak) met zeer oude steden als Ur, die een zeer hoge beschaving hadden en sommige bronnen getuigen van oude koningslijsten . Een ieder kan hier zijn voordeel mee doen en deze bronnen zelf bestuderen met onweerlegbare kennis over de kosmos, over ruimtevaart, over beschavingen en over de creatie van de Homo sapiens, de mens door middel van genetische manipulatie door de Annunaki . Die kleitabletten zijn zeker 5000 jaar oud en toch een waardevolle bron van kennis en inzicht. Het bewijs hiervoor gaf Sitchin, die voordat de eerste fotobeelden van Jupiter en Uranus te zien waren al beschrijvingen gaf van hoe deze planeten eruit zagen en dat in tijdschriften en kranten liet publiceren. Sitchin deed dat op basis van ontcijferde teksten op kleitabletten.  Toen de foto’s verschenen bleek dat vrijwel geheel te kloppen.    

Zie ook:   https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2017/01/mardoek-de-planeet-van-de-goden.html

Een andere bron van onverklaarbare oorsprong maar van een zeer hoog kennisniveau zijn de zogenaamde graancirkels die al decennia in vele landen jaarlijks “opploppen” en grote indruk maken. Er zijn inmiddels al vele onderzoekers geweest die stukjes van deze puzzels hebben ontcijferd  en verrassende inzichten hebben blootgelegd oa. over de herkomst  ervan en ook als antwoorden op concrete vragen. Een boeiend fenomeen die bewijst dat:  “Er meer is tussen hemel en aarde”  !

Lees ook: https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2016/10/graancirkel-zijn-nog-steeds-een-mysterie.html

David Wilcock heeft ook een aantal fenomenale wetenschappelijke boeken geschreven en vele recente inzichten onthuld die ons zouden moeten inspireren en ons wakker maken. Over geheime vermogens bij de mens zoals astraal reizen, remote viewing, hypnose en meditatie.  Zie ook: https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2020/08/de-bijzondere-vermogens-van-ons.html

Prachtig ook zijn ontdekkingen van DNA onderzoeken in relatie tot fotonenlicht uit cellen en hoe DNA ontstaat uit het “niets”. Ook de vele wonderbaarlijke verrassingen met piramide-energieën zijn fantastisch,  die Russische onderzoekers gedurende jaren op een verschillende schaal hebben uitgeprobeerd. Dit is sensationeel nieuws, maar zelden lees je erover in gangbare wetenschappelijke en algemene media.

Zie ook:  https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2019/04/pyramide-energieen-hebben.html

Machthebbers hebben gedurende vele decennia de mensheid belangrijke informatie onthouden. Zo zijn er meerdere geheime ruimteprojecten ontwikkeld door meerdere landen op aarde in samenwerkingen met buitenaardse rassen en soorten waardoor er ook de mensen ontwikkelde ruimteschepen zijn gelanceerd met onvoorstelbare technologie . Op meerdere planeten hebben bepaalde groepen al geheime bases op o.a. de maan, mars en ook andere planeten.  Zie ook: https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2019/08/wat-weten-we-echt-van-eerste-maanlanding.html

Ook vrije energie is niet alleen ontdekt door Nicholas Tesla en ook gepatenteerd , maar vervolgens geheim gehouden voor de media en de massa omdat er niets aan valt te verdienen voor de machthebbers of superrijken ?!  Medische technologie op basis van geavanceerde technieken en frequenties zouden veel van de gezondheidskwesties snel en definitief kunnen beëindigen, maar de mensheid krijgt het nog niet te zien!  Alleen door  symptoombestrijding kun je jarenlang inkomsten genereren. Als je mensen “beter” maakt , is er weinig meer aan te verdienen!. Toch heeft de RIFE-technologie of ook wel bioresonantie-therapie bewezen dat het werkt en is gelukkig beschikbaar voor mensen.
Dat ik het heb over de momenteel uitrazende armageddon blijkt ook wel uit de wereldwijde toename van natuurrampen. Dat kunnen zijn ogenschijnlijke bosbranden, overstromingen en vooral ook aardbevingen zijn . Jarenlange experimenten  van bepaalde geheime groeperingen oa in de VS hebben ertoe geleid dat weermanipulatie op allerlei manieren mogelijk is en ook in patenten is vastgelegd. Via HAARP installaties kunnen ze iedere plek op aarde ermee treffen en schade berokkenen. Met directe energie wapens , die waarschijnlijk ook gebruik maken van Tesla –kennis, kan men laser stralen richten op natuurgebieden waaruit branden ontstaan . Het meest uitzonderlijke voorbeeld daarvan is wat er gebeurd is op de eilanden van Hawaï, met name Maui. Daar zijn in 2023 grote gebieden totaal weggebrand , maar op totaal andere manieren dan door echte natuurbranden zou plaatsvinden. De Nederlandse dames Janet Ossebaard en Cyntha Koeter hebben dat grondig uitgezocht en gedocumenteerd  en komen met overtuigende bewijzen van juist het gemanipuleerde en onnatuurlijke karakter  van deze rampen!

Denk ook aan chemtrails, waarmee bepaalde giftige chemische substanties en zware metalen hoog in de atmosfeer kunnen worden uitgesproeid, waaronder aluminium, barium en ook strontium.  In patenten is deze vorm van geo-engineering  helemaal vastgelegd en is daarmee bewezen, dat ze het weer op allerlei manieren kunnen beïnvloeden.  Jarenlang werd dit ontkent en belachelijk gemaakt totdat er op internet foto’s te zien waren van deze vliegtuigen waarmee dat gedaan werd en er ook opeens landen waren die chemtrails verboden, zoals een staat in de VS New Hampshire. Zelfs in Europa heeft Spanje openlijk  toegegeven, dat ze sproeien in het kader van geheime VN-afspraken.  Onnodig om te zeggen dat dit schadelijk is voor milieu en de mens .   

De lijst met gerichte aanvallen op mens en natuur is nog veel langer. Denk aan de verschrikkelijk schadelijke  stof Pfas  van fabrikant  Chemours (eerder Dupont), waar we maar één fabriek van hebben in Nederland , maar die door uitstoot heel Nederland heeft vervuild. In de VS heeft Dupont als miljoenen moeten betalen voor veroorzaakte schade, maar in Nederland keken autoriteiten decennialang weg. Onderzoek heeft aangetoond dat onacceptabel hoge concentraties van deze stof zitten in eieren van hobby-kippen door het hele land!?

Je kunt ook denken aan de vervuiling door plastics gedurende enkele decennia. Nooit is er goed onderzoek naar gedaan of zijn er beperkende maatregelen opgelegd en nu heeft men recentelijk ontdekt  dat microplastics in de zee, in drinkwater, in de aarde en in de lucht voorkomen en uiteraard ook in ons lichaam! Nu pas komen er onderzoeken op gang naar de schadelijke effecten en niveau’s van deze stof in ons lichaam. Alweer is het voorzorgsprincipe met voeten getreden. 

Zie ook:  https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2017/09/plasticafval-groot-probleem.html

Eenzelfde verhaal gaat op voor de schade van elektromagnetische straling via draadloze telefoons, Wifi, gepulseerde straling van slimme meters en vooral ook de 2,3,4 en momenteel in uitrol zijnde 5G zendmasten. Er zijn honderden zo niet duizenden onderzoeken die verschillende ernstige gezondheidseffecten hebben aangetoond en een oproep van honderden medici om de 5 G –technologie een halt toe te roepen hebben geen effect gehad. De industrie gaat maar door, omdat er zoveel geld mee te verdienen valt en de overheden en gezondheidsautoriteiten veel te laks zijn. De wereldwijde WHO hebben eind jaren 90 blootstellingsniveau’s aangegeven om cellen te beschermen tegen overmatige verhitting,  alsof dat het enige effect zou zijn en daar is in 30 jaar niets meer aan veranderd??!!.

Zie ook :  https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2021/04/impact-elektromagnetische-straling-groot.html

De grootste aanslag op het welzijn van de mensheid is de geplande pandemie van het zogenaamde Covid 19 virus en de kort daarna gelanceerde Covid mRNA -vaccins die zoveel mensen levenslang schade heeft toegebracht en grote aantallen ook een vroegtijdige dood heeft opgeleverd. Er zijn veel bronnen die deze medische zwendel met overheidsgoedkeuring hebben aangetoond al wordt feiten en bronnen tegengewerkt en vervalst en vernietigd. Toch zal de waarheid boven komen , zoals nu al in Italië de toenmalig verantwoordelijke minister van volksgezondheid zich moet verantwoorden voor de rechter. Er zullen er nog velen volgen , ook in Nederland met Mevr. Koopmans, minister de Jong en Kuipers. Een prima gedocumenteerd en chronologisch betoog is uitgegeven onder de Titel Coronabedrog  door Thierry Baudet van partij Forum voor Democratie.

Zie ook  https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2021/12/opzettelijke-pandemie.html

De lijst met wereldwijde ellende is nog onmetelijk veel langer. Denk aan allerlei bewust veroorzaakte onlusten, opstanden leidend tot regelrechte oorlogen zoals in Irak, Afghanistan, Syrië en Lybië. Eerlijk onderzoek naar deze georchestreerde aanvallen, zoals 9/11 ,  geven als conclusie een duidelijk onder valse voorwendsels bedacht kunstmatig conflict om daarna andere landen opzettelijk aan te vallen.  De VS spelen daar een zeer bedenkelijke rol in

Feitelijk heeft de toenmalige VS-president Barack Obama decennia later ook zijn excuses aangeboden voor Operatie Ajax waarbij een democratisch gekozen, linkse en progressieve president van Iran van het toneel moest verdwijnen door rellen te veroorzaken in dat land. Dit is een  bewezen voorbeeld !       

Recent de genocide op Gaza- inwoners door Israël als wraak voor een Hamas aanval op Israëlisch grondgebied. Het is al jaren onrustig in het Midden-Oosten.


Hoewel we dus in zeer woelige, gevaarlijke tijden leven is er hoop, ja grote hoop !

De aarde en de mensheid zullen transformeren en evolueren naar hogere dimensies en dichtheden en daarvoor is het nodig dat het bestaande afbrokkelt en plaats maakt voor het nieuwe.

De Gouden Toekomst die Doloras Cannon en Diane Cooper en nog vele anderen hebben gezien komt er aan. Hou vol !!  

Een recente video van David Wilcock bevestigt deze hoopvolle visie en beweert dat de mensheid en de aarde transformeren naar hogere dimensies op een niet-catastrofale manier, De cyclische verandering van de magnetische noordpool en zuidpool heeft dit keer plaatsgehad in de kern van onze aarde en dus niet aan de buitenkant of aardkorst. Daarmee is een geologische en klimatologische ramp afgewend.

Zie ook de ruim een uur durende video van november 2023 van David Wilcock:

https://youtu.be/lGcmYc1C2B0

Zo is de cyclische zonneflits (solar flash) niet in ons eigen zonnestelsel geweest, maar in een nabij gelegen zonnestelsel . Astronomen hebben bij de Proxima Centaur -zon een 1000- voudige flits waargenomen (op enkele lichtjaren afstand van ons) juist rondom eind december 2012 (het zogenaamde einde van de Maya-kalender). Als dit onze zon zou zijn geweest dan zou de mensheid en de aarde in een klap weggevaagd zijn geworden. Ook dat is ons bespaard door sturing en/of ingrijpen van hogere geesteswezens en buitenaardse intelligenties. Dat geeft ons vertrouwen in een meer geleidelijke ascensie naar de 5e dimensie en hogere transformatie van de aarde.   

David Wilcock heeft ook een belangrijke rol gehad in een eerdere film , die op DVD is uitgekomen en sinds een jaar ook gratis op You Tube is te bekijken. Het heet Above Majestic en duurt twee uur en verwijst naar een elite groep die trillioenen dollars uitgeeft aan ondergrondse bases en geheime (ruimte-) technologie , maar waar de nationalae regering en/of de president helemaal geen weet van heeft. Het is een Secret Space Programme waar in samenwerking met Buitenaardsen een geweldige technologische progressie heeft plaatsgehad, maar buiten het beeld van de gewone burger.

Een echte eye-opener met veel oorspronkelijke historische beelden en geloofwaardige bronnen zien we in deze film:   https://www.youtube.com/watch?v=ZSyH26cl9AQ

Steun-en hoopgevend is onderstaande muzikale video met het drietalige lied ONE DAY 

    https://youtu.be/XqvKDCP5-xE?si=ExZ6qw5zlHoDRtrz

Derde Lustrum Blog Religieuze BelevenissenDit blog is gestart in 2009 en in 2024 bestaat het dus 15 jaar

Gedurende deze tijd zijn er zo'n 90 verschillende artikelen verschenen op dit blog .

In de loop der jaren zie je grote verschillen in belangstelling. 

Daarom is het misschien aardig om een top vijf te geven van artikelen met de hoogste bezoekersaantallen.


Op de 1e plaats staat dan het artikel:  

Ark des Verbonds was levensgevaarlijk  met 1543 bezoekers.

https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2014/06/ark-des-verbonds-was-levensgevaarlijk.html


Op de 2e plaats staat: 

Bedrog van Rome met 1273 bezoekers

https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2015/11/het-bedrog-van-rome-een-boekbespreking.html


Op de 3e plaats : 

Andere visie op genetische manipulatie met 1125 bezoekers

https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2009/01/een-andere-visie-op-genetische.html


Op de 4e plaats: 

Graancirkels nog steeds een mysterie met 1094 bezoekers

https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2016/10/graancirkel-zijn-nog-steeds-een-mysterie.html


Op de 5e plaats : 

Nibiru, de planeet der Goden met 1024 bezoekers

https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2017/01/mardoek-de-planeet-van-de-goden.html
vrijdag 1 september 2023

Stephan A Schwartz, een briljante researcher !

 

Foto van zijn website https://stephanaschwartz.com/


Bij toeval zag ik een anderhalf uur durende video met een interview van de erudiete heer Schwartz. De weblink vind je hieronder en is een echte aanrader voor wie het Amerikaans/ Engels voldoende beheerst.  https://bestnewshere.com/6000-remote-viewers-see-the-same-exact-thing-profound-predictions-for-humanity-stephan-a-schwartz/


Hij begint met heel openhartig over zijn verleden te vertellen en dat hij een goede jeugd en een naar maatschappelijke maatstaven succesvolle  carrière heeft gehad , maar toch op een moment tot bezinning kwam en zich afvroeg: “Is dit alles”. Hij ging terug naar zijn ouderlijk huis en werd een tijdlang neerslachtig en zat maar te dagdromen op de veranda, totdat een onbekend stel toevallig in de buurt van het vrij afgelegen huis terecht kwam. Hij kwam in gesprek met hen en vroeg wat zij hier kwamen doen , zo zonder auto of boot . Die vervoersmiddelen had je wel nodig om gemakkelijk bij het huis  te kunnen komen. De vrouw antwoordde  dat ze een droom had gehad en daarbij dit pad moest lopen en ook een gesprek aangaan met de man (Schwartz) die ze dan zou ontmoeten.  Ze vroeg Schwartz of hij Edgar Cayce kende, waarop Schwartz antwoordde : nee . Toch bleef de vrouw volhouden en vroeg hem of hij niet naar het A.R.E.- studie- en onderzoekscentrum waar de nalatenschap van Cayce is bewaard , wilde komen in Virginia Beach . Dat was haar in de droom vertelt.


Daar was Schwartz wel toe bereid en een tijd later ging hij naar  het betreffende centrum en kwam in een soort bibliotheek uit, waar alle 15000 opgetekende readings, netjes op chronologische volgorde stonden gerangschikt. Hij pikte er willekeurig een boekje met een groen kaftje uit en sloeg  een bladzijde open waarna hij begon te lezen over een reading van een persoon, die in een vorig leven in een Esseense gemeenschap had geleefd in de omgeving van Qumran en een docent was geweest in astrologie. Meteen realiseerde Schwarz zich dat het heel bijzonder was van Cayce dat hij daarover iets zei in 1936, terwijl pas jaren later de zogenaamde Dode-zee-rollen of perkamentrollen uit Qumran werden ontdekt (in de periode 1947-1956) en weer later werden ontcijferd als teksten van een Esseense geloofsgemeenschap. Het bevatte een aantal manuscripten en teksten/evangeliën uit een Hebreeuwse bijbel ten tijde van het begin van onze jaartelling.   Daarmee werd een nieuwe levensopdracht voor Stephan geboren en hij nam zich voor om alle readings te gaan doornemen wat hem uiteindelijk 5 jaar kostte!

Lees ook  mijn bespreking van Edgar Cayce: https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2014/05/edgar-cayce-een-slapende-helderziende.html


Hij was gefascineerd  hoe Cayce aan al die kennis kwam en soms leek het alsof hij op duizenden kilometers afstand toch ter plekke was bij de patiënt, die hem om hulp had gevraagd voor bepaalde aandoeningen. Hij rook soms iets, of zag iets opvallends wat alleen iemand kon waarnemen die daar persoonlijk bij aanwezig was ??!!  Daarvoor ging Cayce alleen in een diepe slaaptrance en dan kon een assistente alles opschrijven wat hij zei en waarnam. Achteraf bleken heel veel zaken te kloppen. Non-lokaal bewustzijn wordt dat ook wel genoemd door Schwarz.    Bij Cayce leek het ook dat hij met even groot gemak naar andere tijden zowel in het verleden als ook de toekomst kon gaan. Hij heeft vele vorige levens beschreven van mensen alsook toekomstvisioenen . Dus ook de tijdsdimensie blijkt geen rol te spelen in die staat van bewustzijn, net zo min als plaats. In de VS wordt dat ook wel remote viewing genoemd, wat eigenlijk een verkeerde term is zegt Schwartz ook zelf.  Dat wordt het nieuwe onderzoeksgebied van Schwartz:  bewustzijn en informatie, maar dan op een zuiver wetenschappelijke manier. Bestaat er objectieve , tijdloze informatie ?


                                      Boek van Schwartz over zijn experimenten met remote viewing


Een nieuwe weg is daarmee ingeslagen voor Stephan en hij begint te experimenteren met deze fenomenen.  Zo maakt hij een groot vierkant in zijn tuin en verstopt daarin een aantal voorwerpen. Na een korte cursus of training over hoe dat proces van ontspanning en voorbereiding in zijn werk gaat, laat hij een groep mensen verspreid over de hele wereld raden wat en  waar deze voorwerpen gelegen zijn . Met opvallend groot succes kunnen ze dat op afstand daadwerkelijk zien.  


Dan komt de volgende stap om iets zinvollere opdrachten uit te voeren en daarbij laat hij mensen raden waar bijzondere archeologische (nog niet ontdekte) plaatsen te traceren zijn. Ook nu heeft hij een groot succes, want zo vindt hij bijvoorbeeld de precieze locatie van het paleis van Cleopatra , het graf van Alexander de Grote en de antieke beroemde Lichttoren van Alexandrië en de Caravel (antieke boot) van Christoffel Columbus.

Gesterkt door deze successen gaat hij nog een stap verder en breidt de groep remote viewers uit tot een paar duizend personen en stelt ze een aantal (dezelfde) vragen over de nabije toekomst . Zo heeft hij dat gedaan voor het jaar 2050 (met 4000 deelnemers) en later ook voor 2060 met zelfs 6000 observatoren. Daarbij bleken er opvallende gelijkenissen te zijn tussen de antwoorden, maar ook met grote onverwachte uitkomsten. Binnenkort komt er een boek uit over het jaar 2060 en de vondsten van Schwartz. 

Veel verder in de toekomst kijken had volgens Schwartz geen zin, want dat zou te weinig herkenbaars opleveren zo had hij al geleerd van het voorbeeld van Jules Verne. Deze Franse schrijver had veel verrassende verhalen geschreven zoals "Journey into the centre of the earth", Reis naar de maan ,  in de diepzee en rondom de wereld , maar ook een veel minder bekend boek over hoe Parijs er ruim 100 jaar later uit zou zien. Dat concept-boek stuurde hij op naar zijn uitgever die de andere succesvolle boeken wel had uitgegeven, maar hij kreeg het later terug met de mededeling dat het niet uitgegeven zou gaan worden, want mensen zouden hem voor gek verklaren. Dus verstopte Verne het boek in een plek onder de vloer in zijn huis samen met de correspondentie met zijn uitgever en dat werd vele jaren later pas weer gevonden. Nu herkennen we wel veel van wat Verne toen heeft opgeschreven zoals de Eijffeltoren, de andere elektrische en mechanische vervoersmiddelen en zelfs communicatie tussen bedrijven met een fax.   Kennelijk heeft Verne ook de gave van remote viewing of fantasievolle imaginatie ontwikkeld ?! 

Zo was Schwartz persoonlijk bang dat de wereld te maken zou krijgen met een grote nucleaire ramp of een kernoorlog . Gelukkig bleek dat tot 2050 en ook niet tot 2060 het geval te zijn.  Wel zouden de klimatologische omstandigheden verslechteren en de milieurampen enorm toenemen.

Opvallend was ook dat waarnemers vertelden dat in de VS grote interne migratiestromen van miljoenen mensen op gang zou komen, weg van de kusten in Florida en Californië en ook weg van een aantal staten in de mid-west waar tornado’s en hurricanes  het leven onleefbaar maakten. Grote kustgebieden zouden onder het water verdwijnen, dat is trouwens ook door Edgar Cayce voorspelt.

Een ander verrassend resultaat was de beschrijving van een nieuw geëngineerde of genetisch gemanipuleerde Human Sapiens Superior  met een techniek die doet denken aan Crisp . Deze "nieuwe mens" is fysiek sterker, meer resistent tegen allerlei ziekten en is uiterlijk ook aantrekkelijk.

Daarnaast viel het Schwartz op dat de Amerikaanse Staten weer verder los van elkaar zouden komen te staan met florerende groene staten en zeer armoedige rode staten. In veel sterkere mate dan nu al het geval is tussen democratische en republikeinse staten. Op allerlei maatschappelijke factoren zoals welvaart en welzijn, onderwijspeil,  omvang van criminaliteit, werkeloosheid , zelfmoordcijfers vind je dan hele grote verschillen. De wereld zou ernstig te lijden hebben van terroïsme en wel staatsterroïsme.    

Schwartz heeft zich ook toegelegd op een training in meditatie op een wetenschappelijke en niet religieuze manier. Daarvoor heeft hij een boek en meerdere cursussen ontwikkeld, die we ook op zijn website vinden. Een aanrader voor iedereen die rust en innerlijke vrede wil ontwikkelen. 

zie ook : https://www.nemoseen.com/meditation-for-modern-minds/

Een andere belangrijke richting van aandacht is de kennis rondom verandering.      Schwartz is ervan overtuigd dat alleen een verandering ten bate van de gehele mensheid goed is en niet het vertrouwen in dictators of oligarchen, die alleen gericht zijn op eigen belang en zelfverrijking. In plaats daarvan moet de focus liggen op het welbevinden, welvaart en welzijn voor de hele mensheid. "Fostering wellbeing" noemt Schwartz dat veelvuldig.  

Schwartz heeft veel onderzoek gedaan naar verandering en ontdekt dat ook individuen en kleine groepen belangrijke maatschappelijke veranderingen kunnen bewerkstelligen. Je hoeft niet alleen op belangrijke maatschappelijke posities te zitten of veel macht,  rijkdom of macht te hebben om succesvol te zijn. Integendeel. Kijk naar de vele voorbeelden van burgerinititatieven en ook in het rijtje vrouwelijke Nobelprijswinnaars voor Vrede  vinden we zeker 3 voorbeelden.

Zie ook

https://www.blogger.com/blog/post/edit/preview/7655389223158360139/7612506429680227613

Hij heeft daarvoor het boek "The 8 laws of change" geschreven. Inspiratie heeft hij daarvoor gezocht bij mensen zoals Gandhi en Martin Luther King, die als individuen grote invloed hebben gehad op hun omgeving.  De acht wetmatigheden die Schwartz heeft ontdekt zijn: 

1. gemeenschappelijke intenties moeten er bestaan in de groep.

2. gericht op doelen, maar niet op bepaalde uiterlijke resultaten.

3. Resultaten hoeven niet binnen een vastgestelde periode op te treden. Misschien zul je ze zelf niet meer meemaken en dat is ook goed.

4. Ga er niet van uit dat je zelf geëerd zult worden of de "credits" zult krijgen voor je inspanningen. Het gaat niet om jou of om een groep initiatiefnemers.   

5. Gelijkwaardigheid tussen alle deelnemers moet voorop staan, al kan er wel een organisatiestructuur en rolverdeling ontstaan.

6. Voorkom geweld in woord, gedachte of actie. Streef naar geweldloosheid. 

7. De publieke en de privé persoon moet één zijn en authentiek.

8. Handel vanuit het totale zijn (beingness, zegt Schwartz), het leven omarmend en gepassioneerd.


www.schwartzreport.net . Op deze website vinden we verschillende artikelen en video's.

 De verschillende boeken van Schwarz over meditatie en remote viewing                           en de wetten van verandering.

 


zaterdag 3 juni 2023

Kerry Cassidy, een spirituele researcher

 Kerry Cassidy is een zeer actieve vrouw, die al decennia lang allerlei zaken onderzoekt  door klokkenluiders te interviewen over controversiële onderwerpen en deze getuigenissen naar buiten  brengt.

Zij heeft inmiddels een omvangrijke website opgebouwd, met uren aan video’s en verhalen onder de naam project Camelot.  https://projectcamelotportal.com/

Een lang interview met Ralph Ring in het kader van project Camelot: https://www.youtube.com/watch?v=w3SF9NGr7u0&pp=ygUNS2VycnkgQ2Fzc2lkeQ%3D%3D

Over haar boek Rebel Gene is ook een video gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=Z9aL6rPOITw&pp=ygUNS2VycnkgQ2Fzc2lkeQ%3D%3D

In haar eerdere beroepsleven heeft ze zo'n twintig jaar doorgebracht in Hollywood en dat is in de omgeving van Los Angeles gedurende de leeftijd van 20 tot 40 jaar. Ze heeft jaren als actrice gewerkt , mede geïnspireerd door de film Close Encounters (of the first kind) van regisseur Steven Spielberg. Kerry was onbewust al overtuigd van het bestaan van ET’s en Buitenaaardsen. Het zien van die film was een soort van religieuze ervaring voor haar en ze zag daarin bevestigd wat zij al langer wist, namelijk dat ET's en buitenaardse beschavingen bestaan en een grote rol vervullen, ook op onze planeet aarde.  

Met deze kennis en ervaring uit de filmindustrie  maakte ze de overstap naar You Tube, het internet forum en werd er moderator. Ze was een van de eerste die langere video's (tot wel 2 uur) kon plaatsen op dit medium, terwijl anderen maar 10 minuten kregen. Zo heeft ze een groot bestand opgebouwd op basis van interviews met klokkenluiders die hun geheimen aan het publiek wilden delen nadat ze in gewetensnood kwamen. Totdat onaangekondigd alle content op You Tube werd geblokkeerd, vanwege het controversiële karakter van de inhoud. Dus nam ze haar toevlucht tot  het niet gecensureerde platvorm Rumble en haar eigen website.  

Een recente video van 30 mei 2023 met Kerry Cassidy en Gene Decode vinden we ongecensureerd op Rumble: https://rumble.com/v2r279y-patriot-underground-with-kerry-cassidy-and-gene-decode-may-30th-2023.html

Kerry Cassidy


In een ruim 1,5 uur durend interview met Nicholas Veniamin vertelt ze hier openhartig over haar verzamelde kennis en inzichten.

https://rumble.com/v2ptfoq-kerry-cassidy-discusses-worlds-of-wars-with-nicholas-veniamin.html

Ze vertelt daar over 9/11-aanslag in New York , dat ze daar ‘s-nachts om drie uur in de nacht  voorafgaand aan de gebeurtenis, wakker werd en zich vreemd en misselijk voelde. Ze keek daarna uit afleiding naar de  televisie en zag (toen al) dat een vliegtuig een gebouw raakte . Ze was toen zelf in Californië en dacht dat ze naar een film keek, wat achteraf niet het geval bleek. Uit haar eigen onderzoek concludeert ze dat het hologrammen zijn, die we op de televisie zien in plaats van "echte" grote vliegtuigen die de Twin Towers invliegen.

Cassidy heeft op haar website veel interviews vastgelegd over project Blue Beam , waarmee ook holografie technologie wordt bedoeld die levensechte voorwerpen kunnen creëren  .

Kerry heeft de laatste tijd ook veel geschreven en interviews gegeven en daarin aangegeven dat de Covid vaccins in feite nano-technologie bevatten zoals nano deeltjes van grafeenoxide (dat het sterkste materiaal is) en geactiveerd wordt door lichaamstemperatuur en groeit in het menselijk lichaam. Het is het begin van een volgende genetische ingreep en verandering bij mensen in het kader van transhumanisme. 


Op Rumble vind je ook een video van haar over haar onderzoek en visie op de toekomst.

In deze video vertelt Cassidy dat de mensheid zich bewust moet worden dat zij al duizenden jaren vanuit de ruimte aangevallen worden door aliens of buitenaardse soorten zoals Grey's en de Draco-Reptielen-rassen. Zij willen onze aarde overnemen en zien de mensheid als prooi . Mensen moeten zich realiseren dat hun vijand hier op en onder de aarde (binnenaarde) aanwezig is.
De Covid vaccins bevatten nano deeltjes die ons van binnenuit genetisch veranderen en zijn een grote bedreiging en een biowapen dat de aliens hebben ontwikkeld. Daarnaast zitten deze nanodeeltjes zoals grafeenoxide , al in de lucht en komen van vliegtuigen die ze in onze atmosfeer sproeien, het zit ook in ons water , voedsel en zelfs ook in onze kleren.    Over gebeurtenissen in de ruimte (o.a. planeet X)  die de aarde en haar atmosfeer beïnvloeden.Een uitgebreid interview met haar op de uitzending van Nicholas Veniamin, waarbij ze haar visie geeft op de oorlog tussen Hamas en Israël in oktober 2023 . Volgens haar was Israël op de hoogte van de aanvallen van Hamas en hield het leger zich bewust een tijdje afwezig of offerde het Israëlische volk om daarna flink terug te kunnen slaan. Het is weer (net als Maui op Hawaï ) een False Flag operatie, want anders zou er niemand door de grens met Israël zijn gekomen.  

maandag 8 mei 2023

Het mysterie rondom Jezus Christus

 

                                     Schilderij van Rafaël : Moeder Maria en twee Jezuskinderen


Wie heeft  geen vragen  bij het lezen van enkele verhalen uit de bijbel over Jezus Christus. Er staan namelijk vele "wonderbaarlijke" verhalen in het Nieuwe Testament, die voornamelijk over het leven van Jezus Christus gaan. We weten dat de bijbel een “samengesteld” boekwerk is dat oorspronkelijk enkele honderden jaren na Christus is opgesteld  en gebaseerd is op verschillende verhalen, lees “evangelieën” van verschillende apostelen. Het nieuwe testament is een verzameling van vier evangeliën van Matheus, Marcus, Lucas en Johannes. Toch vreemd bij een totaal van twaalf apostelen?! Er is ooit door vertegenwoordigers van de toenmalige katholieke kerk een keuze gemaakt en er zijn dus bewust boeken weggelaten

Sommige zijn in de loop van de geschiedenis weer opgedoken  zoals vele jaren later met de vondst van de Dode Zee (perkament) rollen, ook wel de Nag Hammadi of de Qumran vondsten. Die werpen een volledig nieuw licht op het leven van Jezus Christus, als behorend tot de Esseense  gemeenschap en die hebben een gnosische  geloofsovertuiging. 

Die achtergrond kenden we ook al van de slapende helderziende Edgar Casey, die Jezus ook al plaatste in de hoek van de Essenen.

Een korte introductie van de Dode Zee rollen vind je in deze video: https://youtu.be/Q1FxbE9gXM4 en met name het verloren gewaande Thomas Evangelie. Daarin vinden we een verzameling uitspraken van Jezus Christus.

Ook deze is boeiend https://youtu.be/PQ6D_X6Qg6A

Vrij recent is dat nog bevestigd door Dolores Cannon, een Amerikaanse hypnosetherapeut die bij duizenden mensen vorige levens heeft opgehaald en daarbij  op veel verrassende verhalen is gestoten over Jezus Christus op basis van levensechte ooggetuigen en tijdgenoten.


Cannon bespreekt o.a.de gebeurtenis met de zeer heldere ster van Bethlehem, die duidelijk zichtbaar was aan de nachtelijke hemel maar oorspronkelijk bestond uit vier lichtpunten, die uit alle windstreken samenkwamen op een bepaald moment en waaruit een lichtstraal Jezus op aarde  zond of bracht”. Dat waren geen sterren, maar waarschijnlijk  hemelse of buitenaardse lichtverschijnselen of wezens

Daarbij sluit ook het verhaal van de drie wijzen uit het oosten aan waar in de bijbel sprake van is , maar dat waren volgens Cannon oorspronkelijk vier wijzen (uit UR van het oude Mesopotamië) uit vier windstreken die naar de messias, als net geboren kind, kwamen kijken. Een van die wijzen heeft het kennelijk niet  gehaald en is daardoor in de historische overlevering vergeten.    

 Dat Jezus trouwens roodharig was met blauwe ogen, net als Johannus de Doper trouwens , die een neef van Jezus was, hadden maar weinigen verwacht in dit Verre oosten en uit de Arabische wereld. De familie van Jezus behoorden  tot het Phoenitische ras , dat roodharig was met heldere ogen, niet het normale mediterrane,  donkerkleurige volk.

 Jezus heeft ook  vele wijze mannen gesproken en mysteriescholen bezocht in zijn tijd en was een zeer snelle leerling. Hij beschikte over een uitzonderlijke wijsheid. Zijn wijsheid draaide om een gnosische levensovertuiging , waarbij het gaat om liefde en de Christus(vonk) in ieder mens. Daarvoor hebben we ook geen kerken en  religieuze organisaties nodig , maar alleen een levensvisie die draait om naastenliefde.

Een korte video van Dolores Cannon  gaat over Jezus en momenten waarop hij anderen  genas en dat er licht uit zijn handen kwam. https://youtu.be/r_qXtwfn6f8

Dankzij Dolores weten we ook veel meer over het leven en de rol van Jozef van Arimethea, die trouwens een oom was van Jezus. Dat was de rijkste handelaar van heel Galilea, die beschikte over een grote vloot van schepen, die op de Middellandse  Zee voeren en tot en met Engeland reisden, om tin en ook lood en koper  te kopen , die daar gewonnen werd.

Zo reisde Jezus en ook zijn moeder Maria vele malen mee naar Engeland en heeft hij ook in de regio Glastonbury verbleven, lang geleden. Dat was van oudsher een centrum van de Druiden. Misschien was  Jezus zelfs op het heilige eiland Iona  .

Zie ook een 15 minuten durende postuum gemaakte video :

https://youtu.be/z17xJOAdCs8

en ook deze video:   https://youtu.be/sn1fNbzu3o4


https://youtu.be/ESFZmhPLHqU geeft een korte indruk van de uitspraken van Dolores Cannon over Jezus en de Esseense Gemeenschap. 

Het dopen en het gebruik van rituele wassingen is ook een van de traditionele gebruiken van de Essenen.

Het verhaal gaat zelfs dat na het overlijden van Jezus aan het kruis en zijn opstanding, de naasten rondom Jezus ook vervolgd werden door de Romeinen, maar door de bekendheid van Jozef van Arimethia werd er een list verzonnen. Alle discipelen en familieleden van Jezus waaronder drie Maria’s (Maria Magdalena, Moeder Maria en nog een Maria) , samen een groep van bijna honderd personen, werden op een boot gezet en zonder zeilen en zonder roer en zonder proviand  de Middellandse Zee opgestuurd, overgeleverd aan het lot van de zee. 

https://youtu.be/8Q7N2BgJ1KQ

Een video  van 20 minuten over Jezus Christus 

Uiteindelijk heeft de groep het toch overleefd en is aangekomen in Frankrijk en wel in waar nu de kustplaats “ Saintes Maries de la Mer” gelegen is (heel toepasselijk: “De (heilige) Maria’s van de Zee”). 

Zo lijkt het moderne verhaal van Dan Brown van de Da Vinci Code toch meer waarheid te zitten dan gedacht.  In die plaats Saintes Maries de la Mer staat ook een beeld met drie Maria’s en worden ook legenden verteld over deze historische gebeurtenis.  Het ligt in de Camargue, niet ver van Montpellier en ten zuiden van Avignon en Arles aan de weg D570. 

Enige tijd later is men met een andere boot weer naar Groot Brittannië gevaren en heeft men nog enkele jaren geleefd in de buurt van Glastonbury.Hier is ook  de oudste Christelijke kerk gesticht , waar ook een aantal apostelen en moeder Maria zijn  begraven. Hun religie werd "De Weg" genoemd en zijzelf "Volgelingen van de Weg".

Brown heeft ook veel geschreven over de speciale rol van Maria Magdalena als een heel bijzondere discipel en misschien zelfs geliefde. Een prachtige video over het leven van Maria Magdalena en haar teruggevonden evangelie. https://youtu.be/ekKPZQbOfTI

Volgens Canon was ze niet allen de geliefde en trouwe volgeling/apostel van Jezus, maar zijn ze zelfs getrouwd .De bruiloft in Kanaan was hun feest.

Een prachtige aanvulling op dit verhaal komt ook naar voren uit de gechannelde berichten van Anna, de moeder van moeder Maria en de grootmoeder of oma van Jezus Christus, die zijn opgetekend en vastgelegd in een boek van Claire Heartsong uit 2002.

Christina von Dreien heeft ook deze uitbreidingen van de Bijbel bevestigd.

Zie https://youtu.be/h0MwxW5Tzm4

 Een ander recent bewijs voor het bestaan van Jezus Christus komt van een gevonden brief die Pontius Pilatus schreef aan Ceasar in Rome en waarin hij verslag doet van het leven en de kruisiging van Jezus Christus. Daaruit blijkt ook dat hem was opgevallen dat Jezus goudkleurige haren en een baard had en veel indruk maakte op gewone mensen en ook op Pontius Pilatus.

    https://www.youtube.com/watch?v=nQUJGceTH9I&t=338s      

en ook :  https://www.youtube.com/watch?v=i3vhjH-9e4E


                                   Schilderij van Rafaël : Moeder Maria en twee Jezuskinderen

In het nieuwe testament wordt het leven van Jezus Christus beschreven vanaf de geboorte en zijn eerste jaar. Rond de leeftijd van 12 jaar ging Jezus naar de kerk of synagoge en ging in gesprek met de schriftgeleerden. Zijn moeder haalde hem daarna op. 
Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteedt aan zijn jaren van 30 (doop)  tot 33 jaar(kruisiging) . De tussenliggende jaren worden grotendeels  overgeslagen. Toch zijn er overleveringen dat Jezus in die jaren gereisd heeft naar India, Tibet en Perzië en daar geleerd heeft in mysterieplaatsen en ontmoetingen heeft gehad met wijzen, maar ook lezingen hield voor het gewone publiek. 

In 1894 publiceerde een Russische onderzoeker met de naam Nicolas Notovitch een controversieel boek waarin wordt geclaimd dat hij gedurende een reis door de Himalaya's een boeddhistisch  klooster heeft bezocht, die hem heilige manuscripten lieten zien waarin verteld wordt dat Jezus  onder de naam "Issa" hier gereisd en gepreekt heeft
Misschien is het ook niet zo heel gek dat het leven van Jezus veranderde na de leeftijd van 12 jaar, omdat volgens de Joodse Wet een jongen vanaf de leeftijd van 13 jaar beschouwt wordt als volwassene. Hij krijgt dan het recht om te trouwen en religieuze verplichtingen heeft gekregen, die horen bij een volwassene. Omdat Jezus in zijn gemeenschap toen al een bekendheid was, ligt het voor de hand dat er al gegadigden aantraden om een huwelijk te arrangeren, waarbij Jezus die meer belangstelling had voor religie en filosofie stiekem is vertrokken bij zijn ouders. 
Het is aannemelijk dat hij met handelskaravanen meegegaan is naar het Oosten en zo in India, Tibet en zelfs Perzië is geweest . Dat blijkt uit geheime perkamentrollen die in Tibetaanse Kloosters in o.a. Lhasa bewaard zijn gebleven, volgens Notovich die ze heeft gezien en er stukken van heeft overgenomen in zijn boek.  
Zie ook de You Tube video : https://youtu.be/TEvomvO8cb0

Een prachtige video is ook gemaakt over Jezus en zijn rol in de Essenen. https://youtu.be/e3jlEbz_IzI

Een bijzondere ruim een uur durende video van Michael Salla, die een vrouw interviewt die de relatie tussen het Christendom en Buitenaardsen bespreekt. https://youtu.be/ozeTbQX-NgA

Een andere ontdekking is gedaan in oude teksten, over een gouden oorsprong van de mensheid . Billy Carson in een uur durende video.. 

Een ander belangrijk boek is : "The drama of the Lost Disciples" van George F.Jowett
Dat met name gaat over Jozef van Arimathea in Glastonbury.

zaterdag 18 februari 2023

Dolores Cannon een indrukwekkende vrouw.

 

 


In een van de YouTube-video’s vertelt ze over haar eigen leven dat ze verslaafd was aan Coca cola en haar man langdurig heeft moeten verzorgen na een ernstig auto-ongeluk. Daarna heeft ze een unieke manier van regressie en hypnose als hypnotherapeut ontwikkelt, die hele belangrijke resultaten oplevert en ook mensen bijna direct kan  genezen. Die therapie wordt Quantum Healing Hypnosis Therapie genoemd. Zij is er trots op, dat zij kan communiceren met het onder- of boven-bewustzijn van mensen en die op een unieke manier informatie verschaft  . Zij onderzoekt daar vorige en toekomstige levens van mensen alsook perioden daartussen. Dolores heeft 40 jaar ervaring met regressietherapie en zo'n 20 jaar deed ze onderzoek naar Ufo's,  Alien-ontvoeringen en Graancirkels.

Dolores zegt dat ze de hypnose op het diepst mogelijke niveau van trance, dus op slaapwandelaarsniveau uitvoert. Dan kan de bewuste geest van de patiënt zich er niet mee bemoeien. Op het diepste niveau sta je in direct contact met de grootste bron van genezing en kracht die er is! Het is ook contact maken met de Bron van alle kennis. Op dit diepste niveau worden de onmiddellijke genezingen uitgevoerd. Het Onderbewustzijn(OB) zoals zij het noemt, is extreem liefhebbend en vergevend. Het is wat je zou kunnen noemen het Hoger Zelf en/of Hogere bewustzijn .

Deze dame is ook zo moedig om te stellen dat ziekte bij/door mensen zelf veroorzaakt wordt en dus ook zelf te verhelpen is, simpel door los te laten en te vergeven , ook al gaat het om diepe trauma's . Dan alleen kun je loskomen van (oud) karma. Vandaar de QHHT- therapie die ook de nadruk legt op healing/genezing.  

Op de onderstaande website vind je informatie over deze QHHT erkende therapie en therapeuten in Nederland. https://qhht-nederland.nl/  en ook individuele therapeuten zoals 

maud soeters  https://www.praktijkmaudsoeters.nl/werkwijze-1/intu%C3%AFtieve-coaching/qhht/  en

https://hethartcentrum.com/qhht-dolores-cannon-level-2/  in Roeselaare

https://www.trickortreatyourcellf.com/qhht  met een praktijk bij Rotterdam

Geniet zelf van haar wijsheid en inzichten over spirituele onderwerpen zoals  God, Karma en Liefde, maar ook Aliens, Ufo's en The New Earth.   Ze spreekt ook van drie golven starseeds, dat zijn buitenaardse zielen of aliens, die vrij van karma, besloten hebben om op aarde te incarneren en hier de trilling te verhogen en een transformatie te bevorderen van de aarde.

Eind 2014 (en geboren in 1931) is ze overleden op 83 jarige leeftijd .

Hopelijk ben je het Engels/Amerikaans een beetje meester, om haar goed te kunnen begrijpen.

 


Een korte video op Tik Tok laat Dolores Cannon zelf aan het woord over de huidige veranderingen op aarde, met name de nieuwe 5D- aarde als volgende incarnatie van dit hemellichaam. 


https://youtu.be/sqoZDXjkJvc

*** Een recente introductie van Dolores Cannon en haar therapie.


https://youtu.be/Yw8jQXPzYF0

*** Je hoort Dolores Cannon zelf in deze video over haar leven en werk. 

Duur : ruim 48 minuten  


https://youtu.be/Atu1H6a5Uxs

*** Practicing the Dolores Cannon method of Quantum Healing Hypnosis Therapy (QHHT), spiritual road mapping

dd. 30 januari 2013, duur 25 minuten


https://youtu.be/9pRzkr5JUlI

Quantum Healing meditatie 

dd. 1 juli 2021 duur 15 minuten 


https://youtu.be/0BiUd1A8e_4

How do we create our reality?!

Dd 10 augustus 2014 , duur bijna 6 minuten

 https://youtu.be/ocbtFpvdc_U

How to use the secret prayer to manifest everything.

video van 11 minuten


https://youtu.be/16_S4pr1bgY

Questions and Answers 

dd 27 juli 2015, duur 2 uur (postuum uitgezonden)


 https://youtu.be/M1LiK7T0L2E

The Three Waves of Volunteers & the Coming of New Earth

dd 10 oktober 2015, duur bijna 2 uur (postuum uitgezonden)


Jaar 2020

**** https://youtu.be/_so32VcEtDE

The splitting of the New Earth in 2020 (postuum)

dd. 6 april 2020, duur bijna 14 minuten

Prachtige video waarin de Nieuwe Aarde wordt uitgelegd met een hogere frequentie en dimensie. Dit proces is al gaande vanaf 2020. De mens als bewoner van deze aarde zal ook ascenderen, naar deze hogere dimensie. Daardoor zal het DNA veranderen en meer strengen activeren waardoor we meer kennis hebben, langer en gezonder zullen leven. Uiteindelijk zal er een aarde "afsplitsen" met een lagere dimensie/frequentie en een aarde met een hogere frequentie achterlaten. De ET's zullen ons helpen, net als de Starseeds en Ascended Masters. We zullen een 1000 jaar durende Golden Age beleven.   Laat je niet gijzelen door angst, onderzoek zelf hoe de wereld in elkaar zit en geloof zeker niet de overheid, de media en wat het grote publiek ervan vindt . Oordeel dan voor jezelf.

Hieronder de link naar een bijna 2 uur durende lezing van Dolores Cannon over The New Earth 

van 11 december 2012 !!

https://www.youtube.com/watch?v=6ucn3Xswv4Q


https://youtu.be/wJw4axMxQn0

Prachtige video van 15 minuten over The New Earth en hoe wij als mensen dit kunnen bereiken.

https://youtu.be/jWmAmXmQEi8

video van bijna 12 minuten over the Shift into a new dimension of Earth, the fifth.

https://youtu.be/-KM2hLTZpEw

The New Earth is coming and the whole universe is watching. Prachtige kleurrijke en wijze video.

https://youtu.be/VH8vevp7L98

The implosion of the old world and the New World is coming. video van 15 minuten


https://youtu.be/aA_2cVz4FGw

learn to let go of karma , over human evolution (postuum)

dd 29 april 2020 duur bijna 9 minuten


**** https://youtu.be/sgZPz-bJifY

Aliens and Ufo's  (alien chronicles) (postuum)

dd. 7 augustus 2020, duur 12 minuten 

Volgens Dolores zijn er al gedurende eeuwen aliens of buitenaardsen in Ufo's op aarde geweest. Zijn hebben een zeer hoogstaande technologie en kunnen ook in hogere dimensies en frequenties leven. 

In vroegere tijden hebben ze de mensheid alles geleerd en ook de ontwikkeling van de mensheid genetisch beïnvloedt. Dat blijkt ook uit allerlei mythen uit het verleden bij vele culturen, zoals ook beschreven is door Zecharia Sitchin en Erich von Däniken.  

Zie ook : https://religieuze-ervaringen.blogspot.com/2017/01/mardoek-de-planeet-van-de-goden.html

Zij houden een oogje in het zeil en waken over de aarde en kijken of de transformatie van de aarde naar de golden age voortvarend verloopt. Een oproep heeft ook geleid tot miljoenen starseeds (buitenaardse zielen) , die het Ascension- proces helpen versnellen van hogere trillingen op aarde. 


https://youtu.be/1C8m6T6DfMA

 *** finding your true self (postuum)

dd. 18 oktober 2020 duur 27,3 minuten  


 


Jaar 2021

https://youtu.be/L4_Kfni234c

Crop circles in august (postuum)

Dd 11 augustus 2021, duur 7,3 minuten

Volgens Dolores zijn de meeste graancirkels (of in het Engels cropcircles) van buitenaardse afkomst en  niet door mensen gemaakt . Ze worden door energie gecreëerd en niet door wezens. De meeste graancirkel-figuren zijn symbolen. die op een dieper niveau in het onderbewustzijn worden opgeslagen en op een toekomstig moment meteen begrepen zullen worden door mensen. 

Dolores Cannon. bron foto: wanttoknow

Jaar 2022

https://youtu.be/aE4tJOUvhp8

dd 28 februari 2022

The shocking Truth about fear and karma . Duur ruim 4 minuten (postuum)


 https://youtu.be/dUcFbM0rajs

Over God of de Bron. (postuum)

dd 21 maart 2022, duur 11,5 minuten

 

*** https://youtu.be/Yw8jQXPzYF0

About Aliens and Ufo’s (postuum)

Dd 17 mei 2022 duur 48 minuten


 https://youtu.be/npCxpw1D0n0

What happens when we die (and dream)? (Postuum)

dd. 17 juli 2022, duur bijna 6 minuten.


*** https://youtu.be/9yX6B6iI130

There are no limits, how to create your own reality (postuum)

dd. 23 oktober 2022, duur 35 minuten


 https://youtu.be/sOLBv8U53KM

How to manifest in our life? duur 3,5 minuut  


https://youtu.be/8ronbX-1W4Q

Between death and Life (het voorgeboortelijke). Temple of healing. (postuum)

dd 18 december 2022, duur ruim 3 minuten


*** https://youtu.be/Jtv8EQTB3I0

dd 21 december 2022,

Prachtige video van ruim 11 minuten over God, de bron, liefde, ziekte, creëren.


https://youtu.be/NmIOlbMYIpk

How to release Karma! (postuum)

dd. 28 december 2022 duur: bijna 7 minuten

 


Jaar 2023

https://youtu.be/VTLb0DlZRds

Angels en met name Gardian Angels (beschermengel)

dd 17 januari 2023, duur ruim 2 minuten

 postume stukjes uit eerder video 


https://youtu.be/OhkzdSre9a8

dd. postuum 12 februari 2019 , duur 58 minuten

The metaphysical hour over Jezus en de Essenen part 1


https://youtu.be/z17xJOAdCs8

een 15 minuten durende postuum gemaakte video over  Jezus.


https://youtu.be/ed_Y5Mq3Hmo

The metaphysical hour over Jezus en de Essenen  part 2

duur 58 minuten


https://youtu.be/NIXQFdNGCVk

The metaphysical hour; Jesus, Reincarnation & wisdom

dd 6-1-2006 origineel, duur 56 minuten


https://youtu.be/wvpQdioPBpk

Alle aspecten van reïncarnatie, video van 14 minuten


https://youtu.be/Z39KQmgU6nk

We are all one!

dd. 17 januari 2023 , duur 4,3 minuten

 postume stukjes uit eerder video 


https://youtu.be/2S490qN-bLQ

Time and alternate realities

dd. 5 februari 2023 duur 8 minuten

 postuum


https://youtu.be/uagu0o8x4ZI

Signs that you are living in the 5th dimension

dd. oktober 2023 , duur 17 minuten 


https://youtu.be/gOHwLUIwVbk

The metaphysical hour.  Dimensions with ET's and UFO's

dd 7 maart 2023, duur bijna 1 uur (postuum)


https://youtu.be/pUDXzk_OwqU

The lessons of downfall of Atlantis. Wired Mind gebaseerd op informatie van Dolores Cannon

dd.   18 oktober 2023 , bijna 16 minuten


https://youtu.be/CZT_ItRVHII

The truth about God, according Dolores Cannon

dd eind oktober 2023 , duur bijna 17 minuten


https://youtu.be/bC0lG4Jt3PA

2024 is the end of the world we know?!.

18 minuten durende  video op basis van haar inzichten.


https://youtu.be/S_19EyjmA1A

How this channeling prediction will happening in  2024, bijna 13 minuten


https://youtu.be/TH6FeUN3pps

Massive turbulence is coming very soon !! Video van 20 minuten


https://youtu.be/8sLQGWQC7LI

You're not dying, but it's the Schumann Resonance,  video van 17 minuten  febr. 2024


https://youtu.be/091cBDiHZrA

This is the end of the world as we know it.  Video van 20 minuten. Eind februari 2024


https://youtu.be/wOimQqIKTkg

Een video over de Nostradamus voorspellingen voor 2024!