woensdag 2 juli 2014

Bijbelverhalen niet in Palestina, maar in Asir.Ieder boek van Von Däniken bevat sensationele ontdekkingen en verklaringen. In dit boek “Zijn wij Godenkinderen?” komt de Zwitserse journalist met een uitgebreid hoofdstuk dat betrekking heeft op een publicatie van prof. dr. Kamal Salibi getiteld: “De bijbel kwam uit het land Asir”, dat in 1985 in Duitsland is verschenen. Deze hoogleraar in de geschiedenis en werkzaam aan het prestigieuze Universiteit van Beiroet heeft de Bijbel grondig bestudeerd naar allerlei geografische kenmerken. Op basis van plaatsnamen en reisafstanden maar ook uiterlijke natuurkenmerken van gebergten, en rivieren concludeerde hij uiteindelijk dat deze bijbelverhalen zich helemaal niet in Egypte en Palestina hebben afgespeeld. maar in Asir.  Asir is een zuidelijke provincie op het Arabische schiereiland.  Volgens de Bijbel zouden de Israëlieten in Egyptische ballingschap hebben geleefd toen Mozes hen naar het beloofde land leidde. Helaas zijn er geen enkele Egyptische inscripties gevonden die dat bevestigen. Wel is bewezen dat Jeruzalem is verwoest door de Babyloniërs (onder koning Nebukadzenar) en dat de Israëlieten in gevangenschap zijn genomen (al 586 voor Christus). Zo kwamen wel grote groepen Israëlieten in Arabië terecht. Het beloofde land waar God Mozes en zijn volk naar toe leidde was dus niet in Palestina maar in Zuid-Arabië.
Voor de huidige Joden die een groot Israel in Palestina nastreven natuurlijk een gotspe. Saoedi-Arabië is als moslimland notabene vijand van Israël.  Helaas is het echter zo dat de gevestigde bijbelwetenschappers zich met hand en tand verzetten tegen de gedegen onderbouwde hypothese van Salibi en hem proberen te negeren en te verketteren. Grondig archeologisch onderzoek in Zuid-Arabië zou definitieve bewijzen kunnen opleveren, maar dat zal nog wel jaren duren.

Zo heeft Von Däniken ook meerdere mogelijke graven bezocht van oude bijbelse aartsvaders in Israël, maar moeten constateren dat dit nooit de echte graven zouden kunnen zijn geweest. Deze machtige personen en profeten zoals Abraham, Esau, Lot, Jozef, David, Samuel, Rachel liggen volgens officiële bordjes ergens in het Heilige land, maar inscripties, mooie versieringen of praalgraven zijn nooit gevonden. Zelfs de beroemde tempel van Salomon die in Jeruzalem zou staan is archeologisch nooit aangetoond, zelfs geen grote blokken graniet. In de Bijbel staat uitgebreid beschreven waar dit prachtige gebouw van gemaakt zou zijn en dat was  graniet. Zand- en kalksteen zouden niet sterk genoeg zijn, maar in heel Palestina vind je geen graniet. Toevallig wel in de bergen van Nimas in de provincie Asir. Daar ligt ook een Jeruzalem maar dan in de Arabische naam van “Al-Sarim”. Daar moet men gaan graven volgens Von Däniken.       
Het boek van Von Däniken beschrijft ook een van zijn reizen naar Jordanïe , waar hij het beroemde rotsstadje Petra bezoekt  en in de buurt daarvan het graf van hogepriester Aäron, de broer van Mozes.  Van beide staan in de Bijbel beschrijvingen dat zij in contact stonden met Hemelse Goden, waarvan Von Däniken al jaren beweert dat het zeer waarschijnlijk “buitenaardsen” zijn geweest. Mozes kreeg zelfs de opdracht van God om Aäron te wassen en te zalven en hem in het hogepriesterkleed te hullen en gaf hem de heilige stenen Urim en Tummin voor het borstschild en een gouden diadeem op het hoofd. Hij had  ook "de staf Gods", die in een slang kon veranderen en water uit een rots kon laten stromen etc. Het graf van Aäron zou op de berg Dzjebel Harun liggen , de Arabische naam voor Aäronsberg. Von Däniken heeft de kleine moskee daar met graf bezocht. De sarcofaag of cenotaaf(leeg graf) was echter afgedekt met een doek. Er bevond zich in de ruimte wel een bijzondere ronde gitzwarte steen in de muur, ter grootte van een mensenhoofd. Misschien verwant aan de zwarte steen in Ka'aba, het moslim heiligdom in Mekka. Verder geen enkele inscripties of versieringen in de ruimte. Geen enkel hard bewijs dus.   

Paradijs.
Hebt U zich wel eens afgevraagd waar de Hof van Eden ligt, waar onze voorouders Adam en Eva vertoefden?
In de Bijbel (Genesis) staan maar een paar aanwijzingen. Zoals over een rivier die zich in vier stromen splitst. Op deze plaats vond de schepping plaats , de zondeval en de verdrijving uit het paradijs. Eva's graf zou in Saoedie- Arabië in de buurt van de stad Dzjeddah liggen.  Voor Adam worden wel vier begraafplaatsen genoemd. Volgens Salibi was de Hof van Eden een oase in de Wadi Tabala met de naam Adana en iets verder de oase Gunaina hetgeen arabisch is voor hof. Daar in Saoedie-Arabië zullen we de Hof van Eden moeten zoeken.   

Vandaag is het wereld UFO-dag en wordt er wereldwijd aandacht besteedt aan mogelijke bezoekers uit de ruimte in het recente verleden. Von Däniken heeft in al zijn boeken de nodige bewijzen verzameld dat dit in een hel ver verleden ook al is gebeurd, zelfs voor en na de zondvloed.    

Geen opmerkingen: